Nlpingreece

 
Ορολογία

Archetype

 Ο όρος «αρχέτυπο» προέρχεται από την ελληνικές λέξεις «αρχή» + «τύπος» και σημαίνουν το αποτύπωμα μιας σφραγίδας ενός εκμαγείου η ενός προτύπου. Μ’ αυτή την έννοια τα αρχέτυπα είναι τα αρχικά μοντέλα / πρότυπα από τα οποία δομούνται μοτίβα συμπεριφοράς των ανθρώπων.

O Carl Jung έκανε γνωστή τη λέξη αρχέτυπα μέσα από το βιβλίο του «The Structure of the Psyche» Ο Carl Jung εμπνεύστηκε από τις θεωρίες του Πλάτωνα, του Immanuel Kant και του Arthur Schopenhauer που πρώτοι εισήγαγαν στις θεωρίες τους τη σημασία των προτύπων. Περιέγραψε τα αρχέτυπα ως παγκοσμίως αποδεκτά αρχέγονα μοτίβα και εικόνες. Πίστευε ότι αποτελούν την δομή του «συλλογικού ασυνειδήτου». Επίσης θεωρούσε ότι το αρχέτυπο ήταν μια ιδέα η ένας τρόπος σκέψης  που προήλθε μέσα από τις εμπειρίες του ανθρώπινου γένους και πέρασε από γενιά σε γενιά στο υποσυνείδητο του ατόμου.

Κατά τον Jung τα αρχέτυπα αποτυπώνονται ως έμφυτες στάσεις που αναπαριστούν τρόπους με τους οποίες  βιώνονται διάφορες καταστάσεις. Λειτουργούν ως αυτόνομες κρυμμένες μορφές, που παίρνουν σχήμα μόλις μπουν στον κόσμο του συνειδητού και αντλούν εκφράσεις μέσα από χαρακτήρες και τον πολιτισμό τους. Έτσι αντανακλούν τις πιο βαθιές δομές της ύπαρξης του ανθρώπινου είδους και διαπερνούν κάθε πολιτισμικό, γλωσσικό, κοινωνικό όριο. Ενεργοποιούν και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε καταστάσεις. Αναφέρει επίσης ότι αυτές οι μορφές καθοδηγούν τη ζωή μας, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, και ακόμη και τα πιο σκοτεινά αρχέτυπα μπορούν να ανασχηματιστούν μέσα από την εξελικτική πορεία ενός ατόμου.

Το σύστημα NLP βλέπει τα αρχέτυπα ως βαθιά εδραιωμένες δομές. Πρόκειται για θεμελιώδη σύμβολα και αλληγορίες, τα οποία συνήθως σχετίζονται με διαδικασίες σε επίπεδο ταυτότητας και των οποίων η έννοια όχι μόνο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά εξαπλώνεται διαπολιτισμικά.

Η έννοια «σπόρος» αποτελεί ένα κοινό αρχέτυπο που υποδηλώνει νέα ξεκινήματα και εξέλιξη. Οι έννοιες "φως" και "σκοτάδι" είναι πιο βαθιά αρχέτυπα και συνδέονται με βασικές έννοιες, όπως "γνώση" και "άγνοια" ή "καλό" και "κακό". Αρχέτυπα που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά περιλαμβάνουν συμβολικούς χαρακτήρες, όπως "πολεμιστής", "δάσκαλος", "μάγος", κτλ. Ο Carl Jung διερεύνησε αρχετυπικά σύμβολα που σχετίζονται με  τις έννοιες "μητέρα", "παιδί", "πνεύμα", "μεταμόρφωση".

 

Autopoiesis

 Το 1973, οι Χιλιανοί βιολόγοι Humberto Maturana και Francisco Varela εισήγαγαν τον όρο «autopoiesis». Στήριξαν την προέλευσή του όρου στις Ελληνικές λέξεις auto «εαυτός» και poeire «ποίησις» επιχειρώντας να  περιγράψουν τη φύση των ζωντανών οργανισμών.
Η απόδοση του όρου στα ελληνικά θα μπορούσε να αναφέρεται στη «διεργασία αυτόνομης και αυτοδύναμης δημιουργίας», η οποία ισχύει και λειτουργεί στη βιολογία των έμβιων συστημάτων. Για παράδειγμα, το κύτταρο που υφίσταται «μίτωση» έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται διαιρούμενο και πολλαπλασιαζόμενο μόνο του χωρίς τη βοήθεια εξωγενών παραγόντων. Και αυτό γίνεται με το σκεπτικό ότι ήδη ενυπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι εσωτερικοί μηχανισμοί για να αυτό - αναπαραχθεί. Τα κύτταρα από τη φύση τους έχουν το δυναμικό να δημιουργούνται αυτόνομα και αυτοδύναμα. Αντίστοιχα και ο ανθρώπινος οργανισμός δομείται με τον τρόπο αυτόν. Γεννιόμαστε και διαθέτουμε μέσα μας τους μηχανισμούς και το δυναμικό να παράγουμε και να εκπληρώσουμε αυτό που θέλουμε. Αυτοί οι μηχανισμοί ενυπάρχουν με τη μορφή των σκέψεών μας, των πιστεύω μας, της ταυτότητας που προσδίδουμε στον εαυτό μας. 

 

Hero’s Journey 

Το «Hero’s Journey», «Το ταξίδι του ήρωα»  αποδίδει μια ακολουθία γεγονότων που δείχνουν να είναι κοινά σε επικούς μύθους και σε ιστορίες κάθε πολιτισμού.  O Joseph Campbell ανακάλυψε ότι συγκεκριμένα θέματα επαναλαμβάνονται σε πολλούς πολιτισμούς και εμφανίζονται να αποτελούν βαθύτερους άξονες που συνδέουν την ανθρωπότητα. Οι άξονες αυτοί αντανακλούν μια γενική πορεία που ακολουθούμε από τη στιγμή της γέννησης μέχρι το θάνατό μας, ανεξάρτητα από τις ατομικές καταστάσεις. Γεννιόμαστε άνθρωποι και πεθαίνουμε άνθρωποι. Όμως βαθύτερα πρότυπα διαφυλάσσονται στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπινου είδους. O Campbell περιέγραψε τις ομοιότητες που έχουν διαδρομές τις οποίες ακολουθούμε στη ζωή μας σε μορφή βημάτων / σταδίων που ακολουθεί ένας ήρωας στο ταξίδι του (Hero’s Journey), που τελικά οδηγούν στη μάθηση και στην εξέλιξη της συνειδητότητας μας. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει τη διεύρυνση του εαυτού μας με έναν τρόπο που να περιλαμβάνει, ακόμη και να υπερβαίνει όλες τις προηγούμενες διαστάσεις και εκφάνσεις  της ύπαρξής μας.

Σχετικά βιβλία του Joseph Campbell: «Hero’s Journey,   & The Hero With A Thousand Faces.

 

Inner game

Η έννοια του "Inner Game" αναπτύχθηκε από τον Timothy Gallwey (1974, 2000), ως ένας τρόπος για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην κατάκτηση άριστων επιδόσεων σε διάφορα αθλήματα (π.χ., τένις, γκολφ, σκι, κτλ), στη μουσική, αλλά και στη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Η επιτυχία σε κάθε τομέα ενασχόλησης  περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του μυαλού και του σώματος μας. Η προετοιμασία του εαυτού μας ψυχικά και συναισθηματικά, για να εκτελέσει κάτι αποτελεσματικά είναι η ουσία  στο "Inner Game". Το "Inner Game" έχει να κάνει με το σκεπτικό μας, τη διάθεσή μας, δηλαδή τη διανοητική και ψυχο-συναισθηματική προσέγγιση σε ό,τι κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει τη στάση μας, την πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους, την ικανότητά μας να επικεντρωθούμε αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσουμε λάθη, να ξεπεράσουμε περιορισμούς, πίεση, και άλλα που μας κρατούν πίσω.


 
Myth

Η λέξη «myth» προέρχεται από την ελληνική λέξη μύθος, η οποία σημαίνει απλά «ιστορία». Μπορεί να πρόκειται για «ιερή ιστορία», «παραδοσιακή διήγηση» ή «αφήγηση των θεών». 

Ένας μύθος επίσης μπορεί να είναι μια ιστορία που αποσκοπεί να εξηγήσει το γιατί υπάρχει κάτι.

Ο ορισμός του American Heritage Dictionary για το μύθο είναι: "μία παραδοσιακή, τυπικά αρχαία ιστορία που ασχολείται με υπερφυσικά όντα, προγόνους ή ήρωες, και χρησιμεύει ως θεμελιώδες στοιχείο στη διαμόρφωση μιας άποψης για τον κόσμο, όπου προσπαθεί να δώσει εξήγηση σε πτυχές του φυσικού κόσμου, να αποτυπώσει την ψυχολογία, την παράδοση, τα ιδεώδη μιας κοινωνίας». Με άλλα λόγια, οι μύθοι είναι οι ιστορίες ενός πολιτισμού.

Από τους επικούς θρύλους μέχρι το σύγχρονο κινηματογράφο υπάρχει μια πλούσια πηγή εικόνων, αναπαραστάσεων και μορφών που εκφράζουν παγκόσμια αποδεκτούς ρόλους, τους οποίους όλοι μας ασυναίσθητα υιοθετούμε. Οι ρόλοι αυτοί κατευθύνονται από πρότυπα τα οποία με τη σειρά τους προέρχονται από ιστορίες ή αρχέτυπα, μπορούν  να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται όπως και όποτε χρειάζεται και συνήθως βοηθούν τον ήρωα να ανακαλύψει και να απογειώσει το δυναμικό του.

Τόσο οι χαρακτήρες όσο και το περιεχόμενο των ιστοριών ενσωματώνουν ιδέες, οι οποίες αντανακλούν αξίες και φιλοδοξίες ατόμων, ομάδων, τάξεων ή πολιτισμών. Αυτή η πληροφορία μεταφέρεται από τον ένα στο άλλο, μέσα από τη μετάδοση των ιστοριών με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με την Judith DeLozier, «Οι μύθοι είναι για τους πολιτισμούς ότι τα όνειρα για τους ανθρώπους. Όταν θεωρούμε τους μύθους ως βαθιές αλληγορικές δομές που καθοδηγούν τις εμπειρίες μας, μας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουμε πτυχές του εαυτού μας κρατώντας στη μνήμη μας τα πρότυπα μέσα από τα οποία σμιλευτήκαμε».

 

Outer game

Με τον όρο "outer game" αναφορικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών, συμπεριφορών, συνθηκών και πραγμάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον.
Στον αθλητισμό περιλαμβάνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την διεξαγωγή του αθλήματος / του αγώνα, καθώς και τη χρήση του εξοπλισμού (ρακέτες του τένις, σκι, μπάλα, ρόπαλο, γάντι, κτλ). Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον έχει να κάνει με την εφαρμογή των εργαλείων και των δεξιοτήτων, την υλοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εκπλήρωση των κρίσιμων εργασιών μιας αποστολής, και την αποτελεσματική διαχείριση της αγοράς. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να αφορά στους τρόπους διαμόρφωσης των σχέσεων και σε δεξιότητες επικοινωνίας
.

 

nlpingreece® 
www.nlpingreece.com | info@nlpingreece.com

Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος στο site ή κάποιο link που δεν λειτουργεί σας παρακαλούμε επιλέξτε το και στείλτε το στο email διαχείρισης info@nlpingreece.com